Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Om / kontakt > Akuttvakt

Akuttvakt

Mange opplever at dyrene blir syke også utenfor klinikkens åpningstider. Ved Hønefoss Dyrehospital har vi samarbeidet om en privat smådyrvakt med Ringerike Dyreklinikk siden 2001.

Vi har åpen poliklinikk lørdager på like uker mellom 10:00 og 12:00. Utover åpningstidene har vi ikke en organisert vakt ved klinikken, men enkelte helger og kvelder vil du allikevel kunne få hjelp av vakthavende veterinær ved klinikken. 

Du vil alltid få opplyst telefonnummeret til vakthavende dyrlege på klinikkens telefonsvarer, og før helger vi har vakt annonserer vi dette på Facebook-siden til klinikken.

Da smådyrklinikkene ikke får noen form for tilskudd til vakt fra det offentlige til å holde vaktberedskap, vil den private vakten være stengt. Dette gjelder spesielt helligdager som jul, nyttår, påske og pinse, og ved sykdom, ferieavvikling og når dyrlegene er på kurs og kongresser. 

Det vil da informeres om dette på telefonsvarer og hvor dere skal henvende dere for å få hjelp.

Merknad til den Offentlige primærvakta:

Vi har i årevis jobbet for å få en egen offentlig smådyrvakt på Ringerike, men har ikke fått gehør fra det offentlige. Dette til tross for at også Den Norske Veterinærforening har engasjert seg og ser behovet for dette.

Det er et behov på Ringerike/Hole/Jevnaker for separat vakt for stordyr/hest og smådyr.

Primærvakta, som nå har hele ansvaret, bør kunne ha fokus på ta seg av store dyr mens en smådyrvakt tar seg av kjæledyr som trenger akutt hjelp.  

For å kunne yte adekvat og god nødhjelp til kjæledyr bør vakthavende veterinær ha tilgang til klinikk med både fasiliteter, kompetanse og personale som kan bistå ved evt. operasjoner som må foretas akutt. Vi opplever dessverre at primærvakta her på Ringerike ikke alltid fungerer slik vi mener den burde. Ofte er vakthavende for Ringerike/Hole lokalisert i Oslo, og når vi har stengt vår private vakt får vi for ofte rapport fra dyreeiere som ikke har fått den hjelpen de skulle ha fått.

Det er Ringerike og Hole kommune som har ansvaret for at det er en fungerende veterinærvakt for ALLE DYRESLAG. Kommunen gir i dag økonomisk godtgjørelse til en offentlig veterinærvakt som skal hjelpe alle dyr, små og store. Vakthavende veterinær som har tatt på seg dette ansvaret som en jobb plikter derfor å stille opp for alle som trenger hjelp, enten det gjelder produksjonsdyr, hest eller smådyr.

Dersom noen skulle oppleve å bli avvist av den kommunale veterinærvakten må dette rapporterteres til kommunen.

 

 

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester