Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Dyreforum > Helsebiblioteket > Vaksiner katten din!

Vaksiner katten din - virussykdommer hos katt

De fleste vaksinerer hundene sine, men ikke alle tenker på at det faktisk er like viktig å vaksinere kattene.

Av: Veterinær Stein Dahl Hønefoss Dyrehospital

Fordi så mange vaksinerer hundene sine, og vi nesten ikke har løshunder i Norge, har vi et lite smittepress blant hundene. Kattene derimot er mer utsatt, av flere grunner. Færre katter er vaksinert, og dermed er det vanskeligere å holde mengden smittestoff nede. Katter har dessuten mer ”tilfeldig” seksuell omgang, og ikke minst slåss de mer! Dette gjelder spesielt ukastrerte hannkatter, men også hunnkatter som ikke er steriliserte. Det finnes også mange villkatter, disse kattene har et reservoar av smitte til huskattene. 

Hvilke virussykdommer ser vi hos katt

De vanligste virussykdommene hos katt er to virus som gir katteinfluensa. Disse virusene kan også gi kronisk sjukdom også etter at de eventuelt blir friske av influensaen, som kroniske øyebetennelser og luftveislidelser.

Kattepest er også en virussykdom vi ser fra tid til annen. Kattepest er som regel dødelig, smittede katter kan få alt fra oppkast og diarè, via lungebetennelse til brå død.

I tillegg har vi tre andre virusinfeksjoner hos katt, som det ikke finnes vaksiner mot i Norge.

En av disse er Felin Infeksiøs Peritonittvirus, forkortet FIP. Denne sykdommen ser vi først og fremst i store kattehold, hos oppdrettere og hos rasekatter som er mye på utstilling, men også vanlige huskatter kan få denne sykdommen. Det er spesielle her er at mange katter er bærere av viruset uten å bli syke av det. Noen ganger kan viruset av ukjent årsak endre seg og gi sykdom.

To andre virus gir begge ganske like symptomer, og begge smittes likt: seksuell omgang og bitt fra andre katter. Virusene er FeLV (Felint Leukemi virus) og FIV (Felint immunsvikt Virus), kattens variant av HIV. FeLV finnes det vaksine mot i utlandet, men kattens ”AIDS”-virus er det ikke vaksiner mot. Det er ukjent hvor mye det finnes av disse sykdommene i Norge. Det er ennå ikke noen sikre påvisninger av FeLV viruset i Norge, men det er flere tilfeller av FIV påvist spesielt i Oslo. Lite forskning er gjennomført, og det er sannsynligvis store mørketall. Også her på Ringerike har vi hvert år katter med FIV. Begge virussykdommene har dødelig utgang. Ofte blir kattene anemiske (blodfattige).  Smitte kan påvises ved blodprøve. Disse sjukdommene smitter ikke til mennesker eller dyr utenfor kattefamilien.

Hva kan du gjøre?

For å forebygge virussykdom hos katten din bør du vurdere følgende: 

  • Vaksinere årlig mot influensa og kattepest (inngår i rutinevaksinasjonen for katt)
  • Sørg for god og riktig ernæring og godt stell,  - årlig helsesjekk ved vaksine
  • Hvis katten ikke skal brukes i avl bør den kastreres/steriliseres. (Mindre slåssing og mindre seksuell omgang med andre katter, samtidig som man unngår uønskede kattunger).
  • Gi regelmessig ormekur mot innvollsorm - minimum 4 ganger i året for utekatter som fanger mus.

Alle artikler på hjemmesiden er Hønefoss Dyrehospital sin eiendom. Ved bruk i andre sammenhenger skal tillatelse innhentes og kilde oppgis.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester