Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Dyreforum > Helsebiblioteket > Smittsomme sykdommer og vaksinering

Smittsomme sykdommer og vaksinering

I forbindelse med Veterinærinstituttets nylige påvisning av valpesyke på en valp, her er litt informasjon om hvorfor det er viktig å vaksinere hundene våre.

Valpesjuke har heldigvis ikke vært påvist i Norge på 40 år, men noe vi er mer og mer bevisst på med endrede importregler for hund. Med økt trafikk av dyr over landegrensene øker også risikoen for at vi får inn smittsomme sykdommer – som valpesyke.

Med fokus de senere år på at vaksiner også kan ha uheldig virkning på mennesker og dyr, stiller dessuten mange spørsmål ved om vaksinering er nødvendig. Det forstår vi og er noe vi også er veldig bevisst på – vi vil jo alle det beste for dyra våre. Derfor gjøres det også alltid en helseundersøkelse i forbindelse med vaksinasjon og vurderes hvorvidt og hvilke vaksiner som er riktige for hvert dyr. Det er også ulike måter vi kan styrke immunsystemet på i forbindelse med en vaksinasjon.

Når det gjelder alvorlige smittsomme sykdommer som f.eks. valpesyke, er det grunn til å minne på at det er TO viktige grunner til at vi vaksinerer:

  1. At hunden selv skal ha beskyttelse og ikke bli syk, eller få mildere sykdomsforløp om den skulle bli smittet
  2. For å holde smittepresset nede, og med det sørge for at livstruende sykdommer ikke får anledning til å spre seg ukontrollert.


For noen tiår siden var valpesyke en vanlig dødsårsak blant hund i Norge, det er det ikke lenger. Hvorfor? Fordi vi nå har klart å opparbeide en gjennomvaksinert hundepopulasjon der smittepresset er lite. Dersom mange nok velger å IKKE vaksinere hundene sine, kan vi få tilbake «gamle» tilstander med en ubeskyttet hundepopulasjon der farlige virus lett sprer seg. Det ønsker vi ikke.

Vi mener derfor at risikoen med å vaksinere våre hunder med de vaksiner og vaksineregimer vi bruker i dag er så liten, at det rett og slett ikke er verdt å ofre den gode situasjonen vi har i Norge. Vi skal ikke langt ned i Europa for å finne en helt annen virkelighet. Vi lever i et land der vi så sjelden ser disse sykdommene at en nyhet som den vi fikk i dag vekker stor oppsikt! Det betyr at vi har det bra, - la oss håpe de fleste vil bidra til å holde det slik:)

Les mer om sykdommer vi vaksinerer mot og hvorfor også her.

Alle artikler på hjemmesiden er Hønefoss Dyrehospital sin eiendom. Ved bruk i andre sammenhenger skal tillatelse innhentes og kilde oppgis.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester