Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Dyreforum > Helsebiblioteket > Ormekur for hund og katt

Ormekur for hund og katt

Fra 1. Juli 2009 ble ormekurer til hund og katt reseptpliktige. Dette ble bestemt av Statens Legemiddelverk som et tiltak for å redusere unødvendig medisinbruk og forebygge at det utvikler seg resistens mot de vanlig brukte legemidlene mot innvollsorm.

Av: Veterinær Stein Dahl Hønefoss Dyrehospital

Behovet for behandling mot innvollsorm hos voksne hunder i Norge er annerledes enn det vi tidligere har praktisert, og derfor har man laget nye retningslinjer.  En ekspertgruppe har på oppdrag fra Legemiddelverket revidert behandlingsanbefalingene av både innvollsorm, andre tarmparasitter og ektoparasitter  (parasitter i huden, som f.eks flått, reveskabb etc). Undertegnede er en av de privatpraktiserende veterinærene i denne gruppen, sammen med blant annet spesialister fra Norges Veterinærhøgskole.

Innvollsorm hos hund

Hos hund i Norge er det først og fremst hundens spolorm (Toxocara canis) vi er opptatt av.

Hunder smittes ved å få i seg egg som ligger på bakken der en smittet hund har gjort fra seg eller ved at de spiser såkalte mellomverter ( gnagere, enkelte insekter, meitemark). Det mange kanskje ikke vet er at fersk avføring ikke inneholder smitte, da det tar minimum 3 uker fra en hund etterlater egg i avføringen før disse eggene kan smitte. Inne i egget er det nemlig en liten larve som må modnes. Denne prosessen tar alt fra 3 uker til mange måneder, alt avhengig av temperatur og fuktighet.

Når hunder spiser infiserte egg vil disse klekke i tarmhulen, der larvene vandrer fra tarmhulen gjennom kroppen til lever, og derfra til lungene før de hostes opp og svelges, og voksne spolorm kan legge nye egg i tarmen.  Ettersom hunden blir eldre vil den gradvis utvikle en immunitet som gjør  at larver ikke kan gjennomføre en slik vandring og kapsles inn i ”vevscyster” der de ligger i en slags dvale. Ved nedsatt immunforsvar og ved drektighet og diegiving vil disse ormene fortsette vandringen, og det er derfor tisper smitter valpene sine.

Spolorm er vanlig på alle valper. Dette er fordi de smittes via moren både gjennom morkake og melk. 

Voksne hunder som får i seg egg vil i de fleste situasjoner ikke utvikle ny smitte, da ormene går i hvilefase i muskler. Unntaket er når de får i seg larver som er i vevscyster i byttedyr, da de er ferdig utviklede og kan legge nye egg i tarmen på en voksen hund.  Derfor kan voksne hunder også spre innvollsorm videre.

Bendelorm hos hund i Norge er ikke utbredt.  Bendelorm smitter ikke direkte fra hund til hund men via mellomverter. Det er noen tilfeller av både hakeorm og piskeorm i Norge. Diagnose og behandling er som for spolorm,  symptomene kan være som for spolorm, men hakeorm kan også gi betennelse i huden på potene da den kan vandre gjennom potene.  Piskeorm gir gjerne kløe ved endetarmsåpningen og nedsatt næringsopptak og tarmproblemer. Hakeorm og piskeorm er primært et problem man ser der det er mange hunder, som kennelmiljøer/oppdrett. 

I tillegg blir 2 av hundens lungeormer påvist fra tid til annen i Norge. Disse gir symptomer fra luftveiene, ofte med kronisk hoste. Disse ormene smitter via små snegler som er en mellomvert.  Diagnosen påvises enten ved bronkoskopi ( ”kikkhullskamera” inn i luftrør og bronkier) eller avføringsprøver.

Hvordan ser man at hunden har innvollsorm?

Den vanligste typen innvollsorm vi ser hos hund i Norge er spolorm. Spolorminfeksjon kan være uten symptomer. Større mengder orm vil gi alt fra dårlig vekst, dårlig pelskvalitet, generell svekkelse og ikke minst symptomer fra mage-tarmsystemet som oppkast/diare eller avmagring. Vandrende larver kan gi symptomer fra luftveiene hos valper og gi mer alvorlig sykdom. Egg  fra innvollsorm i avføringen kan påvises ved mikroskopisk undersøkelse på laboratorium. Enkelte ganger kan man også se spolorm i oppkast eller avføring.

 

For de som skal reise sørover i Europa må man også være forberedt på hundens hjerteorm  og sørge for forebyggende behandling.

Innvollsorm hos katt

Katter får i mye større grad enn hunder innvollsorm, både spolorm og bendelorm,  fordi de både jakter og spiser byttet sitt. Bendelorm er vanlig hos katt og ses ofte som små ”riskorn” bak oppunder halen. Disse er ikke farlige for mennesker. Katter har ”sin egen” spolorm som heter Toxocara cati. I likhet med valper smittes også kattunger via melka til kattemora, men ikke via morkaka. Derfor behøver ikke katter behandles før ved 3 uker etter fødsel. Symptomer og påvisning av smitte hos katt er som hos hund. Link til video av innvollsorm i tarmen til en katt.

Retningslinjer for ormebehandling hos hund og katt (Statens Legemiddelverk):

Behandling innvollsorm hund:

  • Valper:  2,4,6,8 og 12 uker etter fødsel, igjen ved 6 måneders alder og 1 år. Mot spolorm.
  • Voksne hunder: Kun etter påvist innvollsorm i avføringsprøve. Vi anbefaler å sjekke avføringsprøve for innvollsorm ved årlig helsekontroll og vaksine.
  • Drektige og diegivende tisper: Sammen med valpene ved 2,4 og 6 uker. Mot spolorm.

Ormekurer til hund finnes som pasta og tabletter.

Behandling innvollsorm hos katt:

  • Kattunger: 2,4,6,8 og 12 uker etter fødsel, igjen ved 6 måneders alder og 1 år.
  • Voksne katter:
  • - Utekatter som jakter: Etter behov, typisk 4 ganger i året. Det kan behandles oftere ved behov, noen aktive jegere må ha behandling 1 gang i måneden. Ormekurene virker ikke forebyggende.
  • - Innekatter : Etter påvisning av innvollsorm i avføringsprøve.
  • - Drektige og diegivende katter: Sammen med kattungene ved 2,4 og 6 ukers alder.

Ormekur hos katt finnes både som tabletter, pasta og "spot-on" preparater. Sistnevnte dryppes på huden, og er enkel å gi dersom katten ikke liker å svelge tabletter.

Utenlandsreise

Ved utenlandsreise er det spesielle krav om behandling mot revens lille bendelorm.  Dette må gjøres hos veterinær og attesteres i passet til dyret. Les mer om Echinococcose og "revens lille bendelorm".

Zoonose = smitte mellom dyr og mennesker

Toxocara canis og Toxocara cati kan forårsake sykdom av vandrende larver hos mennesker. Enkeltstående tilfeller av klinisk sykdom er beskrevet fra Skandinavia. Det er viktig å hindre at miljøet nedsmittes (fjerne hundeavføring, især der barn leker). Valper representerer den største smittekilden.

Falske zoonoser: Enterobius vermicularis (barneorm) er en humanspesifikk parasitt. Det er ikke korrekt at barneorm forekommer hos hund og katt og kan smitte mennesker, som det av og til hevdes. Pediculus humanis capitis (også menneskets hodelus) er en strikt humanspesifikk infeksjon. 

Alle artikler på hjemmesiden er Hønefoss Dyrehospital sin eiendom. Ved bruk i andre sammenhenger skal tillatelse innhentes og kilde oppgis.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester