Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Dyreforum > Helsebiblioteket > Honning - naturlig sårbehandling

Honning - naturlig sårbehandling

Interessen for honning som sårbehandlingsmiddel øker etter hvert som bakteriene blir mer resistente mot antibiotika.

Av: veterinær Jeanette Brekke Hansen, Hønefoss Dyrehospital.

Terapeutiske honningprodukter er nå tilgjengelig i Norge. Honning har bakteriedrepende effekt og bruk av honning ved sårbehandling kan bidra til:

  • bedre sårheling
  • å forebygge infeksjon
  • å fjerne dårlig lukt fra såret
  • hindre arrdannelse

Det viktigste er allikevel:

Ved å bruke honning i stedet for antibiotika kan vi hindre utvikling av resistente bakterier. Slik kan vi sørge for at de antibiotika vi har tilgjengelig nå også er effektive i fremtiden!

Til sårbehandling brukes en spesiell honning fra New Zeeland, som heter Manukahonning. Denne honningen er upasteurisert og dannes av bier som henter pollen fra Manukabusken. Manukabusken vokser kun på New Zeeland, og inneholder faktorer som gjør at sår gror raskere. Den honningen som leger best, er fra de biene som henter nektaren sin kun fra disse buskene. Jo mer blandet nektaren er, dess dårligere helende virkning har den.

Manuka honning blir gradert ved å bruke en unique manuka faktor (UMF). UMF graderingen indikerer styrken på den antibakterielle effekten i honningen. En gradering på 10 eller mer er ansett som passende styrke for medisinsk terapeutisk bruk.

I oldtiden var honning vanlig i sårbehandlingen, men dette gikk man bort fra etter hvert som forskningen gikk over til andre produkter. Honning inntar en særstilling blant de naturpreparatene som er blitt brukt i sårheling, og ble brukt allerede 1500 f.Kr. i Egypt, der sår ble behandlet med lin som var preparert med honning.

Ved Hønefoss Dyrehospital liker vi ikke at det rundt oss i verden utvikles resistente bakterier. Det er nå slik at det finnes flere bakterier som antibiotika ikke virker mot, fordi det er brukt for mye antibiotika. Bakteriene har rett og slett blitt overeksponet med antibiotika og har lært å beskytte seg.

Vi synes derfor det er på høy tid å ta frem honningen fra verktøykassa, og bruker nå ulike honningprodukter aktivt ved sårbehandling! Honning har blitt brukt i tusenvis av år og har bevist sine gode egenskaper til sårbehandling. Honning virker mot mange bakterier og blir ett viktig våpen fremover mot utvikling av antibiotikaresistens.

Vi håper også at den norske lynghonningen etter hvert kan brukes til sårbehandling, men per i dag er det ikke gjort nok studier til at vi kan anbefale den.

Alle artikler på hjemmesiden er Hønefoss Dyrehospital sin eiendom. Ved bruk i andre sammenhenger skal tillatelse innhentes og kilde oppgis.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester