Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Dyreforum > Helsebiblioteket > Akupunktur - også for pasienter i pels

Akupunktur - også for pasienter i pels

Akupunktur er blitt en behandlingsform som heldigvis også våre firbeinte kompiser kan få nyte godt av.

Av: Veterinær Elin Kristiansen Hønefoss Dyrehospital

Etter hvert som virkningsmekanismene blir kjent og kartlagt etter våre vestlige vitenskapelige forklaringsmodeller, har vi innen medisinen de senere årene blitt fortrolig med at dette er en behandlingsform som har sin plass, - enten i kombinasjon med vestlig behandling eller som en frittstående behandling. I veterinærmedisin har akupunktur blitt tatt i bruk særlig de senere tiårene, men enn så lenge er det ikke så mange veterinærer som tilbyr denne form for behandling. Dyreeiere er heller ikke så klar over når dette kan være aktuelt for sin firbeinte venn. I denne artikkelen vil jeg forsøke å redegjøre på en ”enkel”, - og forhåpentligvis forståelig måte, hvordan akupunktur virker, og når dette kan være aktuelt for din hund eller katt.

Litt historie

Akupunktur er en del av det vi kaller for tradisjonell kinesisk medisin (TCM), og bygger på filosofi og teorier som man i Kina har utviklet gjennom flere tusen år. Kineserne observerte forskjellige forhold i kroppen og naturen og hvordan disse fungerte i forhold til hverandre og var avhengig av hverandre. Slik kom de frem til de teoriene vi i dag anvender når vi bruker akupunktur, - enten det er på dyr eller mennesker. De første nedtegningene av akupunktur brukt på dyr finner vi fra India, der akupunktur ble brukt til behandling av elefant! Jesuittprester tok med seg kunnskapen til Europa på 1600- tallet. I det gamle Kina var hesten det dyret som fikk nyte godt av behandlingen, siden den spilte en viktig rolle under arbeid og strid. Hunder og katter hadde ikke så høy ”status” i denne del av verden. Navnet på den kinesiske hunderasen ”Chow Chow betyr etter sigende nam, nam….. I vår vestlige del av verden nyter heldigvis våre mindre firbeinte venner en litt bedre status, og slik er det at det er her i Vesten vi har utviklet akupunktur for kjæledyr videre de senere tiår.

Akupunkturbehandlingen baserer seg altså på en grunnleggende vitenskap som kineserne utviklet lenge før vi utviklet vår moderne vitenskap som vår vestlige medisin er basert på. Når man i dag da søker å finne forklaringsmodeller på hvorfor akupunktur virker med utgangspunkt i vår vestlige medisin, støter man derfor på noen problemer. De to behandlingsformene har forskjellig plattform som behandlingen bygges ut ifra, og vi kan litt enkelt si at vestlig og østlig medisin ”snakker forskjellig språk”. Vi som anvender akupunktur må forsøke å ”oversette” dette slik at det blir forståelig. Først da vil akupunktur få sin fortjente plass innen behandlingen av våre firbeinte. Uansett har vi i dag funnet gode forklaringsmekanismer for akupunktur, selv når vi bruker vestlige vitenskapelige forklaringsmodeller. Vi ser daglig mange pasienter der akupunktur bør ha sin plass i behandlingen, og som ”fortjener” å få denne muligheten. For eksempel er akupunktur meget potent som smertestiller. Mange andre smertestillere som vi veterinærer i dag bruker har bivirkninger, og akupunktur burde få lov til å komme mange flere firbeinte pasienter til gode.

Hvordan virker akupunktur

Over hele kroppen har vi et system av akupunkturpunkter. Gjennom stimulering av disse punktene påvirker vi kroppen til å skille ut bestemte stoffer med bestemte virkninger. Et av disse er endorfiner (kroppens egne smertestillere). Vi kan dessuten øke blodsirkulasjonen både lokalt der vi setter nålene og generelt i kroppen. Vi kan også påvirke hormonbalansen og nervesystemet samt stimulere immunsystemet gjennom de signaler vi gir til kroppen ved hjelp av akupunkturnålene.

Akupunkturpunktene ligger langs spesielle kanaler, kaldt meridianer eller ”energibaner”.  Disse meridianene følger ofte kursen til nerve-, blod-, og lymfebaner slik at vi kan tenke oss at signalene vi sender ved hjelp akupunktur-nålene blir formidlet for eksempel langs en nervebane. Meridianene lager dessuten et slags ”kart” på kroppen som akupunktøren kan ”orientere” seg etter.  

Akupunktur er en holistisk terapiform – eller ”helhetsbehandling”. Når vi forbereder en akupunkturbehandling ser vi etter sammenhenger mellom forskjellige sykdomstegn, og vi søker å behandle ”roten til ondet”. Til dette benytter vi oss av de gamle teoriene og filosofien som kineserne har utviklet. Gjennom disse er det for eksempel mulig å forklare hvorfor noen revmatikere blir verre når det er kaldt eller fuktig eller hvorfor vi lettere får urinveisinfeksjon når vi sitter kaldt og fryser på rompa. Dette er noe kineserne observerte og bygget inn i de forklaringsmodellene de lagde for flere tusen år siden. Når man har en akupunkturdiagnose basert på slike observasjoner og en grundig undersøkelse av pasienten, benytter akupunktøren seg av forskjellige modeller for hvordan akupunkturbehandlingen skal legges opp. De fleste av oss har hørt om Yin og Yang. Dette er et av flere begreper som har sitt utspring i en av disse modellene, og som akupunktøren bruker i sitt daglige virke, - sammen med mange andre.

Når har vi nytte av akupunktur?

Akupunktur brukes både alene og i kombinasjon med ”vanlig” medisin. Det er mange sykdommer der akupunktur har god respons.  Akupunktur er en behandling som vi særlig foretrekker ved kroniske sykdommer, der alternativet er langvarig medikamentbruk med risiko for bivirkninger.

Hos våre kjæledyr spesielt:

Muskel, ledd og skjellett

Hofteleddsdysplasi (HD)
Forkalkninger i ledd (arthroser)
Ryggproblemer (prolaps, spondylose)
Kroniske plager – stivhet/stølhet
Muskelknuter (Triggerpunkter)

Nervesystemet

Nervelammelse
Epilepsi
Slag hos eldre pasienter

 

Hormonelle problemer

Innbilt svangerskap
Ved fødsel – stimulere veer

Hud

Allergier
Furunkulose
Slikkegranulom
Ørebetennelse

Mage/tarm

Kronisk diare
Forstoppelse/treg mage
Tannkjøttproblemer

Immunsystement

Styrke immunsystemet ved immunsvikttilstander

Luftveier

Astma
Luftveislidelser

Eldre hunder/katter

Som ”energi-innsprøytning”
Stivhet/stølhet – dårlig blodsirkulasjon
Nyresvikt(støttebehandling)

 

Lidelser i ledd/skjellettsystemet og muskulære problemer svarer som regel meget godt på akupunktur. Dette kan være problemer som forkalkninger i forskjellige ledd, hofteleddsdysplasi (HD), albueleddsdysplasi (AD), spondylose rygg (forkalninger mellom ryggvirvlene), prolapser i ryggen og triggerpunkter i muskulaturen. Triggerpunkter er ømme, spente muskelknuter som både kan gi smerte lokalt og referert til andre deler av kroppen. Triggerpunkter kan for eksempel ofte være årsak til halthet hos hund. Akupunktur er også meget nyttig som en del av rehabilitering etter operasjoner for ledd- og muskelskader, som for eksempel korsbåndskader, - noe vi ofte ser på hund.

Eldre hunder og katter som begynner å ”dra på åra” kan også ha god hjelp av akupunktur som en ”energi-innsprøytning. ”Aldersproblemer”, som for eksempel stivhet/stølhet og problemer med å komme i gang om morgenen eller ”mistet litt piffen”, - kan respondere godt på akupunktur. Akupunktur øker blodsirkulasjonen i kroppen, både i muskulaturen og i hjernen, og kan få hunden eller katten til både å føle seg bedre og bevege seg mer, - noe som er gunstig for å kontrollere vekta og bygge muskulatur som avlaster vonde ledd.

Allergier er mer og mer vanlig også hos våre firbeinte venner, og mange hunder spesielt sliter med kløe, gjentatte hudinfeksjoner, øyne som renner eller problemer med fordøyelsessystemet i form av gjentatte diareer. Allergi er en type lidelse som kan være vanskelig å kontrollere helt med vestlig medisin, og der vi ofte står ovenfor et valg om å bruke medisiner med stort bivirkningspotensiale. Noen hunder og katter med allergi responderer godt på akupunktur, og når dette kan hjelpe er det et godt behandlingsalternativ som ikke gir bivirkninger.

Akupunktur påvirker også nervesystemet på forskjellige nivå, og gjennom en påvirkning av det autonome nervesystemet kan akupunktur kontrollere anfall hos epilepsipasienter. Da bruker vi gjerne øre-akupunktur. Akupunktur har også en beroligende effekt som man kan nyttiggjøre seg også ved bl.a. bilsyke.

For katter kan akupunktur være aktuelt ved for eksempel fordøyelsesproblemer. Mange innekatter som beveger seg lite og kanskje heller ikke er så flinke til å drikke, kan ha problemer med hard avføring og forstoppelse. Akupunktur kan da hjelpe med å få i gang tarmmotorikken. Mange eldre katter får nyreproblemer på sine eldre dager. Her vil akupunktur kunne anvendes som støttebehandling og hjelpe katten til best mulig livskvalitet. Akupunktur har også innvirkning på immunsystemet. Hos katter med virussykdommer, som for eksempel FIV el. FeLV, vil akupunktur kunne stimulere immunsystemet og hjelpe katten til å stå sterkere rustet mot sekundære infeksjoner som disse kattene ofte får. Andre tilstander hos katt der akupunktur er aktuelt er astma og kronisk tannkjøttbetennelse

Hos oss bruker vi dessuten akupunktur i forbindelse med operasjoner som en del av smertebehandlingen, og for å sørge for at pasienten får en så god oppvåkning som mulig. Hos mennesker har studier vist at stimulering av et spesielt akupunkturpunkt som virker kvalmestillende, har god effekt hos mennesker som gjennomgår gynekologiske operasjoner (som sterilisering). Dette gjelder også for våre hunder og katter!

To spesielle former for akupunktur:

GULLIMPLANTAT
Dette er en form for akupunktur der vi setter inn smågullstykker i akupunkturpunktene. Dette gir en mer langvarig virkning, og som vi oftest benytter oss av ved HD (Hofteleddsdysplasi) hos hunder. Dette gjøres under bedøvelse, og er et enkelt inngrep som kan gi hunder som plages med kroniske smerter fra ledd god smertelindring og et bedre og mer aktivt liv.  

ELEKTROAKUPUNKTUR
Her kobles strøm til akupunkturnålene. Dette gir en sterkere stimulering av punktene, som kan være ønsket ved enkelte tilstander for eksempel for å få i gang veer ved en fødsel eller ved enkelte ryggproblemer.

Selve behandlingen:

Når vi starter akupunkturbehandlingen, setter vi oss først ned og går grundig gjennom de forhold som kan være av betydning for problemet som hunden eller katten har. Vi foretar alltid en grundig medisinsk undersøkelse. Dette er viktig for ikke å gå glipp av viktig medisinsk informasjon. En slik innledende konsultasjon tar som regel rundt en time da det er mye informasjon som skal samles og settes i system. 

En akupunkturbehandling består som regel av flere behandlinger. Som oftest behandles pasientene 1 gang i uka i 3-6 uker, men dette avhenger av hva vi behandler og hvor tidlig vi ser respons. Det er også individuelle forskjeller. En behandlingsrunde kan være nok, eller vi går inn i behandling med jevnlige intervaller. Ved et kronisk problem kan vi ende opp med behandlingsintervaller som varer alt fra en måned til en gang i halvåret. Er det et akutt problem, er som regel en behandlingsrunde nok.

De fleste tolererer akupunktur veldig godt. Dyrene blir ofte trøtt under eller etter behandlingen, og det er viktig å slappe godt av når de kommer hjem. Trettheten kommer av at vi får utskilt bl.a. endorfiner som er kroppens eget ”morfin”, og at kroppen ”jobber” med akupunkturbehandlingen. Mange synes det er ganske OK å komme innom klinikken for en liten ”endorfin-rus”, kos og godbit! De hunder og katter som kommer jevnlig for akupunkturbehandling blir som regel veldig fortrolig med å komme og hilse på dyrlegen. Katter som får akupunkturbehandling behandles på samme måte som hund. Dersom det er vanskelig å få nålene til å sitte lenge nok under behandlingen har vi metoder som ”forenkler litt”, - som for eksempel injeksjon av akupunkturpunktene. Vi kan også gi lett bedøvelse, selv om dette ikke er nødvendig på de fleste hunder eller katter som vi behandler.

Det er som vi ser mange anvendelsesområder for akupunktur, og vi vet nå også mye om hvordan akupunktur virker. Det beste er å ta kontakt med din veterinær eller en veterinær som er utdannet innen akupunktur for å høre når dette er aktuelt for din hund eller katt. Ofte kan vi ta hunden eller katten av medisiner som vi vet over tid vil gi bivirkninger, - og kun anvende akupunktur som i kyndige hender har ingen eller få bivirkninger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om dette kan være noe for din hund eller katt!

 

Alle artikler på hjemmesiden er Hønefoss Dyrehospital sin eiendom. Ved bruk i andre sammenhenger skal tillatelse innhentes og kilde oppgis.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester