Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Behandling > Øyeundersøkelse > Øyelysing - hva er det og hvorfor?

Øyelysing - hva er det og hvorfor?

Øyelysing er en undersøkelse av øynene på hunden, utført av en dyrlege med spesialkompetanse i øyesykdommer.

For å bli autorisert øyelyser må dyrlegen gå gjennom et omfattende etterutdanningsprogram som tar minst 4 år, med tre beståtte eksamener.  Øyelyseren vurderer hele øyet og ser også inne i øyet på netthinnen og linsa.

Ved øyelysing ser vi etter arvelige sykdommer som kan medføre alt fra nedsatt syn til blindhet eller smerte. Dette er noe vi ønsker å finne ut av tidlig, slik at vi kan unngå å spre disse genene videre i avlen, og dermed unngå å påføre unødig lidelse til videre generasjoner.

Det er også viktig å påvise disse sykdommene tidlig på det enkelte dyret, da vi i noen tilfeller kan stagge utviklingen av sykdommene med tidlig behandling. Andre av disse sykdommene kan vi ikke behandle, og det er derfor viktig å påvise disse sykdommene og jobbe for å kontrollere utbredelsen av sykdommene slik at færrest mulig valper skal bli født med disposisjon for å utvikle sykdom.

Hvem skal øyelyses og hvor ofte?

Jo flere som øyelyses, dess bedre oversikt vil raseklubbene ha over utbredelsen av en sykdom. Det gjør arbeidet med å kontrollere sykdommen i rasen lettere. For å finne ut om din rase bør øyelyses kan du kontakte Norsk Kennel Klub, raseklubben din eller spør oss på Hønefoss Dyrehospital.

Noen raser, som gjeterhundrasene (Border Collie, Sheltie, Collie) samt King Charles Spaniel m.fl. bør øyelyses allerede ved 7-8 ukers alder, før levering.

De fleste andre raser, for eksempel Norsk Elghund, Norsk Buhund, Spanielrasene, Settere, Retrievere m. fl. ved 1,4 og 7 års alder.


Avlstisper generelt bør undersøkes før hver parring og avlshanner årlig.

Dette fordi det er noen av sykdommene utvikles etter hvert som hunden blir eldre ikke kan oppdages i ung alder. Det derfor bør sjekkes for disse sykdommene på nytt hver gang før hundene skal bidra i avl.

Hva slags sykdommer sjekkes det for?

Sykdom i linsa:

  • Katarakt (grå stær)
  • Glaukom (grønn stær) arvelig form

Netthinnesykdom

  • PRA (Progressiv Retinal Atrofi)
  • CEA (Collie Eye Anomaly)
  • RD (Retinal dysplasi) små eller store folder i netthinnen.

Dette er de viktigste sykdommene/tilstandene det sjekkes for. Øyelyseren vil samtidig gjøre en vurdering av andre ting, som feilstilte øyelokkshår, for lite øye (microphtalmi), innrullende eller utover rullende øyelokk (entropion/ektropion) m.m.    

Se når neste dato for øyelysing er her på klinikken.

Les også mer om arvelige øyesykdommer hos hund i Dyreforum.

På NKK sine hjemmesider kan du finne informasjon om autoriserte øyelyser og finne link til avlsanbefalinger for de ulike rasene. 

 

 

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester