Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Behandling > Laboratorium > Blodgass

Blodgass

Blodgassanalyser ble tidligere kun foretatt på sykehusene, men nå er blodgassanalyser også tilgjengelig for dyr.

Vi er en av få klinikker som har dette tilbudet til våre pasienter. Ved en blodgassanalyse måles blodets innhold av karbondioksid og oksygen, men også blodets pH, blodets innhold av bikarbonat, kalium, kalsium, natrium og klorioner. I praksis tas det en blodprøve av pasienten som analyseres direkte her ved klinikken.

Blodgassanalysen kan gi oss svar på for eksempel hvordan lungene jobber, om det er en syre-base forstyrrelse i kroppen, elektrolyttforskyvelser og mange andre ting. Har man for eksempel en hund som kaster opp og har diaré samtidig, er det viktig å vite hva slags elektrolytter vi må gi han for å få han frisk igjen og om han har syre-baseforskyvelser i kroppen som må korrigeres.

Blodgassmålinger anbefales ved mistanke om visse sykdommer og ved for eksempel:

  • Diabetes mellitus/ diabetisk acidose
  • Diaré
  • Oppkast
  • Lungesykdom
  • Under operasjoner, for å kontrollere pasientens opptak og utskillelse av oksygen og karbondioksid.
  • Nyresykdom
  • Trauma

Dette er kun noen av bruksområdene for blodgassmålinger. I dag er dette et hjelpemiddel vi ikke kan tenke oss å leve uten, nettopp fordi vi ser at det er et viktig hjelpemiddel i å få våre pasienter raskere friske.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester