Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Behandling > Kirurgi > Korsbåndskader

Korsbåndskader

Ved korsbåndsskader tilbyr vi Swivel-lock til både og store og små hunder.

I forhold til teknikker som innebærer å kutte over bein for å korrigere vinklingen i kneleddet, er denne teknikken mindre invasiv. Fordelene med dette er at det påfører hunden mindre vevsskade (minimal invasive) og dermed også redusert risiko for komplikasjoner. Hunden kan bruke benet rett etter operasjonen og langtidsresultatet etter en slik operasjon er lik eller bedre enn det vi ser etter større inngrep som f.eks. TPLO-operasjoner.

De vanligste operasjonsteknikkene ved korsbåndsskade har tradisjonelt vært ekstrakapsulære teknikker og teknikker som innebærer en eller annen form for kutting av bein (TPLO, TTA).

Swivel-lock er en videreutvikling av tidligere teknikker brukt for ekstrakapsulær stabilisering, der en har forbedret materialet (suturen) som skal erstatte korsbåndene og festepunktene for suturen.

Det settes inn en Fiber-tape sutur som er veldig sterk tråd som forankres med et Swivellock - anker godt inne i knokkelen, - uten knute. De siste årene har vi utført mer Swivel-lock enn Tightrope som vi gjorde tidligere (der det blir en knute), fordi vi ser at det er en fordel å unngå en stor knute som potensielt kan skape irritasjon. 

Suturmaterialet er tilsvarende som brukes ved ankel og skulderkirurgi hos mennesker. Teknikkene gir god stabilitet i kneleddet også for store hunder.

Vi gjør en individuell vurdering av hver enkel pasient, - dersom tibial platå-vinkelen er > 32 grader anbefaler vi TPLO eller TTA.

Swivellock:

Fordelene ved Swivel-lock og Tightrope:

  • Er minimal invasiv ettersom den ikke innebærer kutting og plating av leggbein for å forandre vinkel på tibiaplatået
  • Redusert postoperativ smerte
  • Redusert risiko for alvorlige komplikasjoner (infeksjon, implantat som går i stykker, fraktur)
  • Er mer kostnads-effektiv
  • Gir resultat som er lik eller bedre enn mer invasiv kirurgi som TPLO eller TTA.

Ved alle typer korsbåndkirurgi er det viktig med en rehabiliteringsperiode der en bygger opp styrken i benet. Opptrening i vanntredemølle anbefales sammen med spesifikke øvelser for å bygge muskulatur.

 

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester