Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Grundig diagnostisk utredning ligger til grunn for alt vi gjør, og er en forutsetning for all god veterinærbehandling. Diagnosen først, - så behandling. Stein, dyrlege, indremedisiner

Hjem > Behandling > Indremedisinsk utredning

Indremedisinsk utredning

Pasienter med mer omfattende eller komplisert sykdom må ofte legges inn for medisinsk utredning.

Da dyra ikke kan snakke er det veldig viktig at vi får en omfattende informasjon fra dyreeier om sykdomsforløpet. Hva har dere lagt merke til, hvor lenge har det vart, eventuelle endringer underveis og respons på tidligere behandling.

Ved medisinsk utredning er det ofte nødvendig med flere undersøkelser som blodprøver, celleprøver, røntgen, ultralyd, endoskopi m.fl. Noen av pasientene er alvorlig syke og må legges inn for behandling mens vi gjør videre undersøkelser. Andre kan behandles poliklinisk som dagpasienter. Ved Hønefoss Dyrehospital har vi kompetanse på de fleste spesialfelter innen indremedisin. Hver enkelt veterinær har sine spesialfelt, og vi samarbeider om pasientene slik at all kompetanse skal komme pasientene til gode. Vi tar i mot henvisninger fra andre veterinærer til medisinske utredninger.

Vi tilbyr blant annet:

Laboratorieprøver Nevrologiske tester Hjerteutredning (Ultralyd/EKG)
Røntgen buk/bryst Gastroskopi Væskebehandling
Blodoverføring Bronkoskopi  

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester