Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Behandling > Hudutredning > Celleprøver hud / øre

Celleprøver hud / øre

Ved mange hudproblemer inklusive øreproblemer er det aktuelt å ta prøver av hudens celler for å undersøke de i mikroskop. Som regel er det ikke nødvendig å bedøve pasienten ved celleprøver. Prøver er viktige for å gi riktig behandling. Antibiotika ved soppinfeksjon vil for eksempel gi en forverring av infeksjonen!

Generelt ved hudundersøkelser er det tre former for celleprøver:

  • Tape avtrykk
  • Svaber
  • Fin nåls aspirat (FNA)

Tape avtrykk vil si at vi trykker en gjennomsiktigtape inn mot huden, slik at vi får med oss cellene fra overflaten og evt. parasitter eller parasittegg som lever på overflaten av huden. Dette er også aktuelt ved overflateinfeksjon og mistanke om gjærsoppinfeksjon. Prøvene blirundersøkt i mikroskop her på klinikken, slik at dere får svaret med en gang. Defarges med spesielle farger for å få fram cellene.

Svaber tar vi ved øreproblemer og infeksjoner ihuden. Vi tar prøver av puss eller sekret for å se etter hva slagsmikroorganismer som er til stede. Primært hos hund og katt er det bakteriereller soppinfeksjoner som gir betennelse i hud eller ører. Her bruker vi enbomullspinsett til å ta prøvene. Prøven undersøkes i mikroskopet her påklinikken, slik at dere får svaret med en gang.

Finnåls aspirat (FNA) vil si at vi stikker en tyn nål/kanyle inn i en kul for å få ut noen av cellenefra kulen. Prøven må tørke i ca ½ time før de må farges og så tørkes igjen.Disse undersøkes først på klinikken, og der vi ikke kan gi et sikkert svarsendes de videre til eksternt laboratorium. Fin nåls aspirat brukes først ogfremst for å ta prøver av kuler eller byller i huden.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester