Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Behandling > Halthetsutredning > Mønstring og fysisk undersøkelse

Mønstring og fysisk undersøkelse

Vi gjør grundig undersøkelse der vi ser på hunden/kattens bevegelser og går systematisk gjennom hele bevegelsesapparatet.

Mønstring

Mønstring vil si at ser på hunden/katten når den går og traver. Dette gjør vi enten ute på en flat plass eller inne i en lang gang eller på tredemølle. Katter observerer vi hvordan beveger seg på konsultasjonsrommet, men det er ofte til stor hjelp om eier kan filme katten hjemme i sitt vante miljø.

Vi ser etter haltheter og hvordan hunden/katten setter benet ned eller måten den beveger det på, og bedømmer skrittlengden og graden av halthet. Noen haltheter er lette å se (som når dyret ikke setter benet ned = grad 5), mens andre ses bare innimellom eller for eksempel kun når dyret traver (grad 1). Vi bruker mønstring både for å diagnostisere haltheter, men også for å bedømme responsen på igangsatt behandling eller følge utviklingen av haltheten over tid.

Palpasjon muskler, knokler og ledd:

Vi kjenner over muskulatur for tegn til muskelsvinn, ømheter, muskelknuter og hevelser. Vi trykker på knoklene for smerte/hevelser og kjenner over ledd for fylning eller fortykkelse og trykker på visse steder av leddet for tegn til smerte.

Manipulasjon av ledd:

Innebærer å bevege ledd for ledd gjennom alle leddets bevegelsesretninger, - bøy/strekk/intern og ekstern rotasjon for å notere oss både smerte, bevegelsesområdet og om det er tegn til krepitasjon eller unormale “lyder”.

Spesifikke tester:

Vi har spesielle tester for enkelte ting, som for eksempel for å vurdere korsbåndene (“skuffe-bevegelse”), bicepssenen og ligamentene som holder skulderleddet på plass.

Vi gjør også en generell helseundersøkelse ved en halthetsundersøkelse. Noen ganger kan haltheter også være forbundet med andre ting som skjer i kroppen, - for eksempel vil kroppstemperaturen ofte være forhøyet ved en leddinfeksjon, eller lymfeknutene store dersom vi har beinkreft eller en infeksjon. Enkelte ganger kan også haltheter skyldes infeksjoner overført av flått (som borreliose) og ved mistanke vil vi ta ut blodprøve for å sjekke om hunden har vært eksponert for smitte. 

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester