Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Aktuelt > Revens lille bendelorm

VIKTIG INFO: Revens lille bendelorm

Revens lille bendelorm (Echinococcus multilocularis) påvist i Sverige

Dette er en parasitt vi ikke vil ha inn i Norge. Derfor har Mattilsynet innført ny forskrift som bestemmer at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles mot bendelorm. 

1. januar 2017 ble krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser endret. Det er ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.

Parasitten er mest alvorlig for oss mennesker, og kan gi alvorlig sykdom i indre organer. Dersom den påvises her kan vi ikke lenger spise bær rett fra riset i skogen. Dette er det viktig at alle hunde- og katteeiere følger opp.

Hva du må gjøre ved innførsel av hund? (hentet fra Mattilsynest hjemmeside)

  • Behandlingen skal gjennomføres av en veterinær autorisert i landet der behandlingen finner sted .

  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.

  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise for å oppfylle kravet om behandling 24-120 timer før innreise til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden gis en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.

  • Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger på forskjellige datoer og med maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger på to adskilte datoer. Deretter behandles de med ny kur før det har gått 28 dager, og innfor tidspunktet for den forrige behandlingen. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, må dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset. Dersom du ikke er villig til å returnere til veterinær for en slik avsluttende behandling så kan veterinæren nekte å starte et slikt behandlingsopplegg på hunden din en annen gang. Dette fordi veterinæren er ansvarlig for at behandlingen følger regelverket der den siste behandlingen er en del av kravet for å kunne benytte seg av en slik «enklere» måte å reise med hunden på.

Les mer om dette på Mattilsynet hjemmesider.

Les mer om ormen under Dyreforum, - artikkel om Echinococcus multilocularis - Revens lille bendelorm.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester