Man til ons: 08.30 - 18.30   Tor/Fre: 08.30 - 16.00

Hjem > Aktuelt > Piller i Pels

Endelig "Piller i Pels"!

I lengre tid har vi engasjert oss i å få etablert et tilbud med dyr i besøkstjeneste/dyr i terapi her i distriktet.

Vi opplever daglig hvor mye dyra bidrar til både fysisk og psykisk helse for oss mennesker. Mange flere bør få mulighet til å få kontakt med dyr, spesielt dersom man er på institusjon og ikke har de samme muligheter som før.


Da Ringerike Røde Kors med ildsjelen Elsa Tenold tok tak i dette høsten 2013 begynte snøballen å rulle fort. Røde Kors har erfaring fra besøkshunder i andre kommuner og hadde lyst til å få dette i gang også her i distriktet. Les om dette i artikkel i Ringerikes Blad.http://www.ringblad.no/nyheter/article7074340.ece

Frivillige med hund må gjennom en utdannelse, og i mai 2014 ble første samling av kurset avholdt her på klinikken. Utdannelsen og besøkstjenesten er i regi av Røde Kors. Vi stiller som støttespillere/rådgivere samt sponser utdanning av ekvipasjer. Til høsten skal de 15 ekvipasjene som nå er under utdanning ut i aktiv tjeneste på ulike institusjoner i kommunen, - til glede for veldig mange som ikke har samme muligheter til å nyte daglig firbeint kontakt som det vi har.

Interesserte dyreeiere kan kontakte Røde kors på: besokshund@ringerike.redcross.no.

 
Les også hva vi skrev om besøkshunder for noen år siden: En hund å holde i.

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester