Hjem > Om / Kontakt > Henvisende veterinærer

Henvisende veterinærer

Ved Hønefoss Dyrehospital arbeider veterinærer som har god kompetanse innen flere fagfelt, og som gjerne hjelper kollegaer videre. Vi tar imot henvisninger både fra lokalområdet og fra kolleger/klinikker i et større omland.

Vi har mulighet for å ta imot både medisinske og kirurgiske pasienter, både akutt og til planlagt utredning.

Medisinske utredninger og kirurgi (bløtvev og ortopedi)

Vi har spesiell fokus på hudutredning, ultralyd (inkl. hjerte), tannbehandling (ekstraksjoner/rotfylling), endoskopi (inkl. rhino-/broncho-/gastroskopi) og kikkhull-kirurgi (inkl. laparoskopi/artroskopi). Vi tar imot pasienter henvist for konvensjonell kirurgi, - både bløtvev- og ortopedisk kirurgi (inkl. plastisk kirurgi, brudd, korsbånd og patella-kirurgi).

Samarbeid med spesialister – øyne, atferd, indremedisin og tannbehandling

  • Veterinær med atferdsterapi som spesialfelt kommer til klinikken etter behov og vi har avtale med autorisert øyelyser/øyespesialist som tar imot henvisning også fra kolleger når han er på klinikken.
  • Våre egne dyrleger har god kompetanse innen indremedisin, men vi har også et samarbeid med diplomat i indremedisin Paul Mellor (BSc. (Hons), BVMS, MRCVS, CSAM, DECVIM) for vurdering av utfordrende kasus. Dette kan avtales som en tilleggstjeneste for pasienter som utredes her ved klinikken.
  • To av dyrlegene våre har etterutdanning i tannbehandling, men vi har også samarbeid med tannlege som bistår ved mer kompliserte pasienter.

Komplementær veterinærmedisin

Med stort fokus på komplementær medisin har vi veterinær som er IVAS-sertifisert innen akupunktur samt veterinær med etterutdanning i rehabilitering (ESAVS). Vi har slik mulighet til bl.a. å legge opp behandlings- og treningsprogram for ortopediske pasienter som inkluderer ulike behandlingsmodaliteter. Vi har også vanntredemølle og K-laser til disposisjon.

Samarbeid med henvisende kollega

Epikrise til henvisende kollega sendes raskest mulig etter at utredning/behandling er gjennomført. For oss er det viktig både med god dialog og at pasientene blir godt fulgt opp etterpå, og vi legger opp etterbehandlingen for pasientene slik henvisende veterinær ønsker i hvert enkelt tilfelle.

Vi er tilgjengelige både på telefon og mail, alt etter hva som passer deg best, og tar gjerne imot spørsmål om det er noe du vil diskutere.

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester