Hjem > Om / Kontakt > Akuttvakt

Akuttvakt

Mange opplever at dyrene blir syke også utenfor klinikkens åpningstider. Ved Hønefoss Dyrehospital har vi en hatt en delt privat smådyrvakt med Ringerike Dyreklinikk siden 2001.

Vi har privat vakt ved dyrehospitalet hver mandag, tirsdag og onsdag kveld/natt, samt helger på like uker.

Torsdag kveld/natt og helger ulike uker er det Ringerike Dyreklinikk som har vakt. 

Vi har også åpen poliklinikk lørdager på like uker mellom 10:00 og 12:00.

Du vil alltid få opplyst telefonnummeret til vakthavende dyrlege på klinikkens telefonsvarer.

Da smådyrklinikkene ikke får noen form for tilskudd til vakt fra det offentlige vil den private vakten unntaksvis være stengt. Dette gjelder spesielt helligdager som jul, nyttår, påske og pinse. Det vil da informeres om dette på telefonsvarer og hvor dere skal henvende dere for å få hjelp i slike tilfeller. 

Merknad til den Offentlige primærvakta:

Vi har i over 10 år jobbet for å få en egen offentlig smådyrvakt på Ringerike, men har ikke fått gehør fra det offentlige. Dette til tross for at også Den Norske Veterinærforening har engasjert seg og ser behovet for dette.

Det er et behov på Ringerike/Hole/Jevnaker for en delt vakt for stordyr/hest og smådyr. Primærvakta, som nå har hele ansvaret, bør kunne ha fokus på ta seg av store dyr mens en smådyrvakt tar seg av kjæledyr som trenger akutt hjelp.  For å kunne yte adekvat og god nødhjelp til kjæledyr bør vakthavende ha tilgang til klinikk med både fasiliteter, kompetanse og personale som kan bistå ved evt. operasjoner som må foretas akutt. Vi opplever dessverre at primærvakta her på Ringerike ikke alltid fungerer slik vi mener den burdte. Ofte er vakthavende for Ringerike/Hole lokalisert i Oslo, og når vi har stengt vår private vakt får vi for ofte rapport fra dyreeiere som ikke har fått den hjelpen de skulle ha fått.

Det er Ringerike og Hole kommune som har ansvaret for veterinærvakt utenom åpningstid. Kommunen gir i dag økonomisk godtgjørelse til en offentlig veterinærvakt som skal hjelpe alle dyr, små og store. Vakthavende har tatt på seg dette ansvaret som en jobb og plikter å stille opp for alle som trenger hjelp.

Dersom noen skulle oppleve å bli avvist av den kommunale veterinærvakten må dette rapporterteres til kommunen. Gi evt. oss beskjed slik at vi kan bringe det videre.

Les om veterinærvakta her.

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester