Hjem > Dyreforum > Helsebiblioteket > Echinococcose

Echinococcose - Revens Lille Bendelorm

Revens lille bendelorm påvist i Sverige!

Av: veterinær Jeanette Brekke Hansen, Hønefoss Dyrehospital.

I Europa, rett utenfor døren vår, ligger det en liten bendelorm på lur og bare venter på å få erobre Norge....Denne bendelormen kalles "revens lille bendelorm" (eller Echinococcus multilocularis på latin). Den er ca 4 mm lang og kan forårsake alvorlig sykdom hos menneske.

Hvordan smitter parasitten?

Revens lille bendelorm har en livssyklus med to verter. I rovdyr (for eksempel hund, katt, rev) blir bendelormen kjønnsmoden og produserer egg som spres til omgivelsene med avføringen. Eggene kan derfor finnes på sopp, bær, grønnsaker og i dyrefor (gress og gressprodukter) i områder med smittede dyr.

Når eggene blir spist av mennesker, drøvtyggere eller smågnagere frigjøres parasittlarvene og transporteres med blodet til ulike organer, der de kapsler seg inn i svulstaktige utvekster.

Hund, katt og viltlevende rovdyr smittes gjennom å spise infiserte smågnagere.

Hvor finnes denne parasitten?

Den er funnet hos mus, rev og hund på Svalbard, men ikke Fastlands-Norge. Finnes over hele verden og er særlig utbredt i Sentral Europa, Midtøsten og på Nordkalotten. Nå nylig er parasitten som nevnt påvist i Sverige.

Innreisebestemmer til Norge

Bestemmelsene er slik at ormekur med f.eks. praziquantel (Droncit eller Drontal) eller epsiprantel må gis maks 10 dager før innreise og den skal gjentas senest 7 dager etter innførsel. Dette må gjøres hos veterinær og skal dokumenteres i EU - passet.  Les her om innreisebestemmelsene fra Sverige (nye fra 1.mai 2013).

Dette er en parasitt som vi ikke vil ha i Norge!! Den eneste måten å unngå smitte er at du som eier passer på å gi hunden eller katten din ormekur før og etter innreise til Norge. Nå også etter at du har vært i Sverige.

Får vi denne bendelormen til Norge må vi endre vår atferd i skog og mark. Vi kan ikke lenger spise sopp og bær ute i skogen. De må tas med hjem og vaskes grundig. Ikke engang da kan man være sikker på at smitten er borte. Det sikreste blir å da koke bærene eller steke soppen......

Alle artikler på hjemmesiden er Hønefoss Dyrehospital sin eiendom. Ved bruk i andre sammenhenger skal tillatelse innhentes og kilde oppgis.

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester