Hjem > Behandling > Øyeundersøkelse > Hvorfor øyelysing

Hvorfor øyelysing

Vi ser etter arvelige sykdommer som kan medføre alt fra nedsatt syn til tap av syn og smerte for dyra. Dette er noe vi ønsker å finne ut av tidlig, slik at vi kan unngå å spre disse genene videre i avlen, og dermed unngå å påføre unødig lidelse til videre generasjoner.

Det er også viktig å påvise disse sykdommene tidlig på det enkelte dyret, da vi i noen tilfeller kan stagge utviklingen av sykdommene med tidlig behandling. Andre av disse sykdommene kan vi ikke behandle, og det er derfor viktig å påvise disse sykdommene og jobbe for å kontrollere utbredelsen av sykdommene slik at færrest mulig valper skal bli født med disposisjon for å utvikle sykdom.

Se liste over avlsanbefalinger hos de forskjellige rasene her.

Vi jobber her:

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester