Hjem > Behandling > Øyeundersøkelse > Hvilke hunder og når

Hvilke hunder og når skal de øyelyses

Flere raser er arvelige disponert for øyesykdommer. Det er viktig at så mange hunder som mulig blir øyelyst, ikke bare de som skal brukes i avl.

Jo flere som øyelyses, dess bedre oversikt vil raseklubbene ha over utbredelsen av en sykdom. Det gjør arbeidet med å kontrollere sykdommen i rasen lettere. For å finne ut om din rase bør øyelyses kan du kontakte Norsk Kennel Klub, raseklubben din eller oss på Hønefoss Dyrehospital.

Noen raser, som gjeterhundrasene (Border Collie, Sheltie, Collie) samt King Charles Spaniel m.fl. bør øyelyses allerede ved 7-8 ukers alder, før levering.

De fleste andre raser, for eksempel Norsk Elghund, Norsk Buhund, Spanielrasene, Settere, Retrievere m. fl. ved 1,4 og 7 års alder.

Avlstisper generelt bør undersøkes før hver parring og avlshanner årlig. Dette fordi det er noen av sykdommene utvikles etter hvert som hunden blir eldre ikke kan oppdages i ung alder. Det derfor bør sjekkes for disse sykdommene på nytt hver gang før hundene skal bidra i avl.

Se her en oversikt over øyelysingsrutiner og avlsanbefalinger for forskjellige raser.

Vi jobber her:

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester