Hjem > Behandling > Kirurgi > Bruddkirurgi

Bruddkirurgi

Det er mange måter å stabilisere et brudd på kirurgisk.

Vi kan sette på en plate eller bruke pinner enten inne i knokkelen (intern fiksering) eller pinner som stikker ut av knokkelen og festes inn i en ramme utenfor benet, - såkalt ekstern fiksering. Metoden vi velger avhenger av hvilken type brudd vi står ovenfor og individuelle faktorer hos pasienten.

Ved plating av brudd (intern fiksering) har vi forskjellige platesystemer, som hver har sine fordeler. Ofte bruker vi et system som kaller S.O.P., - dette er et system som er enkelt å tilpasse til hver enkelt pasient og som har den store fordelen at det ivaretar blodsirkulasjonen rundt knokkelen på en god måte. God blodsirkulasjon er viktig for heling av bruddet.

Ekstern fiksering har samme fordel som ovennevnte metode mhp blodsirkulasjon, og er i tillegg en form for minimal invasiv kirurgi. Noen ganger ønsker vi ikke å røre i bruddstedet, for eksempel dersom det er et veldig komplisert brudd der benbitene har best av å være i fred, - andre ganger kan vi ikke sette inn plate pga infeksjonsrisiko (som ved åpne brudd). Da kan ekstern fiksering være en god måte å stabilisere bruddet på.

Når bruddet går inn til et ledd, - må brudd-delene stabiliseres veldig stødig imot hverandre slik at vi ikke får forkalkninger inne i leddet. Da brukes platesystem som komprimerer eller presser bruddflatene mot hverandre (DCP).

Brudd heles i løpet av 3-4 uker (unge dyr/valper/kattunder) til 6-8 uker, avhengig av forskjellige faktorer hos pasienten og måten bruddet er stabilisert på. I denne perioden må pasienten holdes i ro.

Det er viktig å tenke på at benet skal trenes gradvis opp igjen til normal bruk etter et brudd. Fysioterapi, massasje og opptrening i vanntredemølle eller svømmebasseng er viktig for å bygge muskler og hindre sammenvoksninger i bløtvevet rundt et bruddsted.

Vi jobber her:

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester