Mønstring

Mønstring vil si at ser på hunden/katten når den går og traver. Dette gjør vi enten ute på en flat plass eller inne i en lang gang eller på tredemølle.

Vi ser etter haltheter og hvordan hunden/katten setter benet ned eller måten den beveger det på, og bedømmer skrittlengden og graden av halthet. Noen haltheter er lette å se (som når dyret ikke setter benet ned = grad 5), mens andre ses bare innimellom eller for eksempel kun når dyret traver (grad 1). Vi bruker mønstring både for å diagnostisere haltheter, men også for å bedømme responsen på igangsatt behandling eller følge utviklingen av haltheten over tid.

Vi jobber her:

Meld deg på valpekurs

Vi tar vare på din beste venn!

Klikk på en dyreart for å se hva vi kan tilby deg.

Våre tjenester